Tryk her og læs mere om:

Tryk her og læs mere om:

SVANEMÆRKET BOLIG

Svanemærket stiller skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer og kemiske produkter.

Samtidig skal en svanemærket bolig have et godt indeklima, hvilket for mange er afgørende, når de vælger bolig. Det gode indeklima sikres gennem krav til ventilation,  fugtsikring og afgasning af skadelig kemi.

Boligen, der er certificeret med Svanemærket, er desuden blevet opført med løbende kontrol fra en uvildig tredjepart. Det vil sige, at boligen er blevet tjekket undervejs i byggeprocessen for at sikre, at det er blevet gjort i overensstemmelse med Svanemærkets krav. På den måde kan du flytte ind i en svanemærket bolig med ro i sindet. Den er nemlig både miljømæssigt og byggeteknisk sikret.

Til sidst er et svanemærket hjem en god investering, fordi det har et lavt energiforbrug. Herved kommer du hurtigt til at spare en hel del penge på energiregningen.

CERTIFICERING

En certificering med Svanemærket er med til at forsikre dig som beboer om, at Svanemærket er det officielle miljømærke i Norden – og målet med Svanemærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. I i Danmark er det, Miljømærkning Danmark, der har ansvaret for Svanemærket. Svanemærkets krav er unikke for hver produktgruppe, og kravene evalueres og strammes løbende.

Overordnet set betyder et svanemærket hjem, at byggeriet lever op til skrappe krav i hele livscyklus. Dvs. at der er krav til både materialer, byggeprocessen, brugsfasen samt affalds- og recirkuleringsfasen. 

For at et byggeri kan blive certificeret med Svanemærket, skal det leve op til en del skrappe krav. Dette gælder blandt andet krav til udvælgelse af materialer, byggeprocessen, brugsfasen samt affaldsfasen.

Det betyder f.eks., at forskellige tiltag vil have en positiv effekt flere steder i byggeriets livscyklus end blot under byggeprocessen, og at man f.eks. ikke flytter eventuelt negative miljøeffekter til et andet sted i byggeriets livscyklus.

BIDRAG TIL FN’S VERDENSMÅL

En svanemærket bolig er dit lille bidrag til en større forandring i verden. Med Svanemærket er du nemlig direkte med til at støtte FN’s verdensmål nummer 12, der går ud på at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer.

Går du efter en svanemærket bolig, skal du altså ikke bekymre dig om, hvorvidt det er den rigtige løsning for miljøet – tværtimod kan du roligt vælge det med god samvittighed.

HVAD BIDRAGER BEBOEREN TIL?

Når du vælger en bolig, der er certificeret med Svanemærket, bidrager du til:

  • En rigere og renere natur
  • Bedre kemi i hverdagen
  • Ansvarlig brug af jordens ressourcer
  • Et mindre klimaaftryk
  • Et bæredygtig fremtid

KENDETEGN VED SVANEMÆRKE BYGGERI

En svanemærket bolig er dit lille bidrag til en større forandring i verden. Med Svanemærket er du nemlig direkte med til at støtte FN’s verdensmål nummer 12, der går ud på at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer.

Går du efter en svanemærket bolig, skal du altså ikke bekymre dig om, hvorvidt det er den rigtige løsning for miljøet – tværtimod kan du roligt vælge det med god samvittighed.